Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sumatriptan

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Imigran (sumatriptan) (hämtad 2019-02-07).

Fara

Persistens: "Ready degradability: 1% degradation in 28 days (OECD 301). Inherent degradability: 17% ultimate (DOC) degradation in 28 days (OECD 302B). 100% primary (parent) degradation in 16 days. This may be regarded as evidence for inherent primary biodegradation. This substance is not inherently biodegradable. Aerobic Degradation in Soil: 32.1% - 40.2% degradation in 64 days (TAD 3.12). [---] The phrase “Sumatriptan is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Dow = -2,3 vid pH 7.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg (Scenedesmus subspicatus) NOEC 12 500 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,000164 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-02-07] Finns Fass-info från GSK. Finns assessment report för Sumatriptan Galpharm, dock ej godkänd. "Therefore it is considered unlikely to result in any significant increase in the combined sales volumes for all sumatriptan containing products and the exposure of the environment to the active substance. Thus, the ERA is expected to be similar and not increased." Inget i några mätrapporter. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2015. Ändrat T = 1 till T = 0.