Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sumatriptan

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Imigran (sumatriptan) (hämtad 2019-02-07).

Fara

Persistens: "Ready degradability: 1% degradation in 28 days (OECD 301). Inherent degradability: 17% ultimate (DOC) degradation in 28 days (OECD 302B). 100% primary (parent) degradation in 16 days. This may be regarded as evidence for inherent primary biodegradation. This substance is not inherently biodegradable. Aerobic Degradation in Soil: 32.1% - 40.2% degradation in 64 days (TAD 3.12). [---] The phrase “Sumatriptan is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Dow = -2,3 vid pH 7.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg (Scenedesmus subspicatus) NOEC 12 500 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,000164 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm