Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sumatriptan

Sammanfattning

Persistens. Sumatriptan är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Sumatriptan har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Sumatriptan har låg kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av sumatriptan (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.


Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Imigran (sumatriptan) från GlaxoSmithKline (hämtad 2023-02-06).

Fara

Persistens: "Ready degradability: 1% degradation in 28 days (OECD 301). Inherent degradability: 17% ultimate (DOC) degradation in 28 days (OECD 302B). 100% primary (parent) degradation in 16 days. This may be regarded as evidence for inherent primary biodegradation. This substance is not inherently biodegradable. Aerobic Degradation in Soil: 32.1%–40.2% degradation in 64 days (TAD 3.12). [---] The phrase “Sumatriptan is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Dow = -2,3 vid pH 7.

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg (Scenedesmus subspicatus) NOEC 12 500 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,000164 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm