Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Suxametonium

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Det kan inte uteslutas att suxametonium är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Suxametonium har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att suxametonium är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av suxametonium kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Celocurin (suxametonium) från Meda (hämtad 2021-12-08).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An estimated Log Kow of -7,94 (unknown method) ... indicates that suxamethone has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av suxametonium kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm