Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tapentadol

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Palexia (tapentadol) (hämtad 2019-04-25).

Fara

Persistens: OECD Guideline 308 och bland annat "DT50 for the aerobic primary degradation of [14C]tapentadol in the water/sediment test systems ranged from 41 days to 126 days. [...] DT50 for the anaerobic primary degradation of [14C]tapentadol in the water/sediment test systems ranged from 51 days to 60 days." Se ytterligare data för OECD 308 i miljöinformationen för Palexia. "The phrase ‘Tapentadol is slowly degraded in the environment’ is chosen."

Bioackumulation: "Log Kow for tapentadol is 2.89 ... which is below 4."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk NOEC (Pimephales promelas) OECD 210 = 530 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,00077432 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm