Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Telaprevir

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm