Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Telitromycin

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Försumbar

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2011.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm