Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Telmisartan

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm