Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Temozolomid

Sammanfattning

Fara 1 P 0 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm