Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tenecteplas

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Metalyse (tenecteplas) från Boehringer Ingelheim (hämtad 2019-09-02).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-02 Helena Ramström] Finns Fass-info från Boehringer Ingelheim. Finns assessment report men inget om miljö. Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 till 2019-09-02 likaså datum för miljörisk 2011-01-01.