Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tenoxikam

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Det kan inte uteslutas att tenoxikam är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Tenoxikam har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av tenoxikam kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Alganex (tenoxikam) från Meda (hämtad 2021-01-21).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log P är 2,40.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

PEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC = 0,00096 mikrog/L. "According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP /SWP/4447/00), use of Tenoxicam is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm