Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terazosin

Information

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm