Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbinafin

Sammanfattning

Persistens. Terbinafin bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Terbinafin har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Terbinafin har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av terbinafin (försäljningsdata Sverige 2020) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Lamisil

Fass miljöinformation för Lamisil (terbinafin) från Novartis (hämtad 2022-06-30).

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 16–31 days (OECD 308, 101 days). ... The phrase ‘The substance is degraded in the environment’ is chosen."

Bioackumulation: Log P = 5,2 (22.0 °C, OECD107).

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för grönalg (Pseudokirchneriella subspicata) 0,53 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2020. PEC/PNEC = 0,73 vilket ger risken låg.

Fass miljöinformation för Lamisil Dermgel

Fass miljöinformation för Lamisil Dermgel (terbinafin) från GlaxoSmithKline (hämtad 2022-06-30).

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 16–31 days. ... Therefore the phrase ‘The substance is degraded in the environment’ is thus chosen."

Bioackumulation: Log P = 5,2 (22.0 °C, OECD107). BCF calculated: 5248.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för grönalg (Pseudokirchneriella subspicata) 0,53 mikrog/L.

Risk
PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 1,77 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm