Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbinafin

Information

Fara 6 P 0 B 3 T 3 Risk Medelhög

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Lamisil Dermgel (terbinafin) (hämtad 2018-07-02).

Fara

Persistens: "Degradation - DT50 (freshwater phase) = 3-8 days DT50 (total system) = 16-31 days. The DT50 32 days therefore the phrase ‘The substance is degraded in the environment’ is chosen."

Bioackumulation: "Partition Coefficient: log Kow 5,2 (22.0 °C, OECD107). BCF calculated: 5248"

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för grönalg (Pseudokirchneriella subspicata) 0,53 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 1,62 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-02] Finns Fass-info från GSK resp. Novartis. Ingen assessment report. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2016 (GSK). [Siv Martini 2016-03-24] Ny klassificering både pBT o risk