Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbutalin

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Se nedan

T-värdet i PBT-index avser akut toxicitet.

Terbutalin når vattenmiljön, men halterna som hittats i Sverige beräknas inte leda till tillräckligt höga halter för att ge miljöpåverkan. Bra effekterstudier saknas dock.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm