Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teriflunomid

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2011.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm