Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teriparatid

Information

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Movymia (teriparatid) 10 November, 2016EMA/88527/2017.

"RGB-10, as teriparatide is the active substance, is a recombinant human peptide and therefore not expected to pose a risk to the environment.The Applicant provided an appropriate justification for not submitting an Environmental Risk Assessment, as postulated in the CHMP guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00)."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Forsteo (teriparatid) från Lilly (hämtad 2019-09-02).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

"Teriparatide is a 4117.8 dalton peptide with a 34-amino acid sequence. As a peptide, teraparatide will be metabolized by humans and degraded in the environment."

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-02 Helena Ramström] Finns Fass-info från Lilly om undantagen men också biolgiskt aktiv. Finns assessment report. Ändrat undantagen till Se nedan. Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 samt miljöriskdatum från 2009-01-01 till 2019-09-02.