Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terlipressin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Glypressin (terlipressin) från Ferring (hämtad 2019-09-02). Fass miljöinformation för Terlipressin SUN från SUN Pharmaceutical (hämtad 2019-09-02).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-02 Helena Ramström] Finns Fass-info från Ferring och SUN Pharmaceutical om undantagen men bör ändå betraktas som biologiskt aktiv. Ingen assessment report. Ändrat Undantagen till Se nedan. Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 resp. miljöriskdatum från 2011-01-01 till 2019-09-02.