Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Testosteron

Sammanfattning

Fara 3 P 0 B 0 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2013.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm