Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Testosteron

Sammanfattning

Persistens. Testosteron bryts ned långsamt i miljön.

Bioackumulering. Testosteron har hög potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Testosteron har mycket hög akut toxicitet.

Risk. Risk för miljöpåverkan av testosteron kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass för Testogel (testosteron) företag Laboratoires Besins respektive Tostrex (testosteron) Kyowa Kirin AB med hänvisning till företaget Bayer för Androgel (testosteron). Androgel är avregistrerat.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för för Testogel (testosteron) företag Laboratoires Besins respektive Tostrex (testosteron) Kyowa Kirin AB (hämtade 2023-06-19) med hänvisning till företaget Bayer för Androgel (testosteron). Androgel är avregistrerat.

Fara

Persistens: "Biotic degradation. Ready degradability: not ready biodegradable. Testosterone enantate was studied for aerobic biodegradability in water in a manometric respiration test according to guideline OECD TG 301F ... It was degraded to 60 % after 28 days. The degradation, however, proceeded slowly and did not fulfill the ready degradability criteria of OECD TG 301. Abiotic degradation. Hydrolysis: Testosterone enantate has a hydrolytical half-life of 218374 days at pH 9 and 25°C and is stable at pH values ≤ 7. ... Justification of chosen degradation phrase: Since the biodegradation rate was 60% in a ready biodegradation test, but the stringent criteria for ready biodegradability was not met, and the substance is hydrolytically stable, the phrase “Testosterone is slowly degraded in the environment” is justified."

Bioackumulation: "Log K of 7 at 7 and 25°C for enantate (Shake flask method, OECD TG 117)."

Akut toxicitet: Det finns data för 2 trofinivåer, känsligaste alg ≥ 1000 mikrog/L. Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

Risk för miljöpåverkan av testosteron kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm