Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiamazol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att tiamazol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att tiamazol bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att tiamazol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av tiamazol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för tiamazol (2023-05-24). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm