Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tibolon

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Det kan inte uteslutas att tibolon är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Tibolon har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att tibolon är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av tibolon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Livial (tibolon) från MSD (hämtad 2021-04-21).

Fara

Persistens: Data saknas. 

Bioackumulation: "Log Kow = 3.93 (KOWWIN v1.67 estimate). Since log Kow < 4, tibolone has low potential for bioaccumulation." 

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av tibolon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm