Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiklopidin

Fara 6* P 3* B 0 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm