Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Timolol

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Underliggande data för P, B , T och risk kommer från Fass.

Scientific discussion

Scientific discussion för Ganfort (bimatoprost, timolol) EMA 2006.

"The PECsurfacewater values from the Phase I exposure assessment of bimatoprost and timolol were calculated to 8.4 x 10-6 and 1.4 x 10-5 μg/L, which is significantly less than the action limit of 0.01 μg/L described in the draft guideline “Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal products for Human use”. Ganfort is unlikely to pose a risk to the environment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för timolol från Azarga (brinzolamid, timolol) (hämtad 2018-10-30).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: log Kow = 1,8 (okänd metod).

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-01-21

[Helena Ramström 2019-01-21] Ändrat tillbaka P och T, dvs. "-" eftersom data saknas. [Helena Ramström 2018-10-30] Finns Fass-info från Novartis och Alcon. Finns assessment report. Hittar inget i någon mätrapport. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2016. Ändrat P - till P = 3 osäker och T - till T = 3 osäker.