Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tinzaparin

Sammanfattning

Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Innohep (tinzaparin) från LEO Pharma (hämtad 2022-06-17).

"The active ingredient in Tinzaparin LEO® is tinzaparin sodium. Tinzaparin sodium is a polysulphated and acetylated glucosaminoglycane sodium salt (carbohydrate)."

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. "Therefore no environmental information is required."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-06-17] Finns Fass-info från LEO Pharma om undantagen. Ändrat revideratdatum 2019-09-02 till 2022-06-17. [2019-09-02 Helena Ramström] Finns Fass-info från LEO Pharma. Ingen assessment report. Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 resp. miljöriskdatum från 2008-01-01 till 2019-09-02.