Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tinzaparin

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Innohep (tinzaparin) från LEO Pharma (hämtad 2019-09-02).

Risk

Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

"The active ingredient in Tinzaparin LEO® is tinzaparin sodium. Tinzaparin sodium is a polysulphated and
acetylated glucosaminoglycane sodium salt (carbohydrate)."

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. "Therefore no environmental information is required."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-02 Helena Ramström] Finns Fass-info från LEO Pharma. Ingen assessment report. Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 resp. miljöriskdatum från 2008-01-01 till 2019-09-02.