Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiotropiumbromid

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och risk kommer från Fass miljöinformaton hämtad 2019-02-13. T-värdet kommer från Fass miljöinformation hämtad 2011-04-14.

Fass miljöinformation (2019-02-13)

Fass miljöinformation för Spiriva (tiotropiumbromid) (hämtad 2019-02-13).

Fara

Persistens: "Tiotropium bromide is not readily biodegradable (OECD 301B). As tiotropium bromide did not pass the readily biodegradable test the phrase “Tiotropium bromide is potentially persistent” is used."

Bioackumulation: log D = -2,28 vid pH 7,4 (OECD 117).

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Environmental assessment was based on toxicity data; however as only one and not three different trophic levels were available (kan inte hitta några data, red. anm.), a valid PNEC could not be calculated. The phrase “Risk of environmental impact of tiotropium bromid cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available” is therefore used."

Fass miljöinformation (2011-04-14)

Nedan anges Fara och Risk från Fass miljöinformation för Spiriva (tiotropiumbromid) (hämtad 2011-04-14).

Fara

Toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå, kräftdjur (Daphnia magna) > 69 000 mikrog/L.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-02-13

[Helena Ramström 2019-02-13] Finns Fass-info från Boehringer Ingelheim. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Ändrat riskår från 2011 till 2015. Övrigt (ej publicering) R03ALska DDD-klassas som K