Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tobramycin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Information

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2011.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-05-16

[Siv Martini 2016-05-10] Ändrad.