Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tofacitinib

Sammanfattning

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Se nedan

Enligt EMAs assessment report, EMA/CHMP/853224/2016, bryts tofacitinib ner lågsamt i miljön och har låg potential att bioackumuleras. T-värdet baseras vanligtvis på data om akut toxicitet, men då uppgift om akuttoxicitet saknas har T beräknats på den kroniska toxiciteten, NOEC 2,9 mg/L för fisk.

Miljöinformation för substansen saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm