Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tolterodin

Sammanfattning

Miljöinformation saknas för tolterodin på fass.se (2021-09-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Det kan inte uteslutas att tolterodin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att tolterodin bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att tolterodin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av tolterodin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm