Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Topiramat

Fara 4* P 3* B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm