Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trabektedin

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm