Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tramadol

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-02-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Rapport Goodpoint 2016

Baserat på uppmätta halter i ytvatten och fettlöslighet skulle man kunna tänka sig att tramadol kan ansamlas i fisk i halter som närmar sig terapeutiska koncentrationer hos människa, men faktiska mätningar visar på betydligt lägre förmåga att biokoncentrera. Tillgänglig effektdata tyder inte på någon risk för miljöpåverkan, men mekanismbaserade studier saknas. Tramadol är mycket stabil i miljön.

Läkemedel i vattenmiljön

Tramadol har hittats i renat avloppsvatten, råvatten och dricksvatten inom Stockholms län under femårsperioden 2012–2016. Vid mätningar 2017 hittades tramadol i renat avloppsvatten och dricksvatten.

Tramadol har hittats i spindlar

Tramadol var ett av topp 5 mest frekvent återfunna läkemedel hos spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-02-15] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Finns i SLL:s mätrapport 2017 i renat avloppsvatten och dricksvatten. Lagt till artikeln Richmond et al. 2018. [Siv Martini 2018-02-22] I sammanställningen av provtagningar anges ej funnen i ytvatten, men det måste väl vara fel? Finns ju i råvatten till ddricksvattnet? [Siv Martini 2015-11-12] Finns kombinerat med paracetamol. Ändrad miljöinfo. Uppgift om B har tillkommit. [Lisa Ottander 2015-10-12] I Sverige år 2014, hämtade totalt 193 672 patienter ut tramadol (ATC-kod N02AX02) på recept. Det motsvarar 41 patienter per tusen invånare. Övrigt (ej publicering) Miljöinformation saknas i fass.se 2017-12-01.