Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tranexamsyra

Sammanfattning

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cyklo-f (tranexamsyra) från Meda, Cyklokapron (tranexamsyra) från Pfizer och Tranexamic acid Stragen från Stragen Nordic (hämtade 2022-04-11).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm