Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tranexamsyra

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cyklo-f (tranexamsyra) från Meda (hämtad 2019-09-02).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-02 Helena Ramström] Finns Fass-info från Meda. Finns ingen assessment report. Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 resp. datum för miljörisk från 2014-01-01 till 2019-09-02.