Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triamcinolonacetonid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att triamcinolonacetonid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Triamcinolonacetonid har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att triamcinolonacetonid är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av triamcinolonacetonid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data
saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Triesence (triamcinolonacetonid) från Novartis (hämtad 2022-06-30).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log Kow = 1,16 (PubChem Hazardous Substances Data Bank).

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av triamcinolonacetonid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data
saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm