Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triamcinolonhexacetonid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att triamcinolonhexacetonid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Triamcinolonhexacetonid har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att triamcinolonhexacetonid är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av triamcinolonhexacetonid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Lederspan (triamcinolonhexacetonid) från Meda (hämtad 2023-04-13).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An estimated values of Log Pow of 4.76 (unknown method) ... indicates that triamcinolone hexacetonide has high potential for bioaccumulation. Log Pow > 4 which justifies use of the phrase “Triamcinolone hexacetonide has high potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av triamcinolonhexacetonid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm