Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trifaroten

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att trifaroten är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att trifaroten bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att trifaroten är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av trifaroten kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för trifaroten (2023-09-25). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm