Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triptorelin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Fass miljöinformation för Moapar

Fass miljöinformation för Moapar (triptorelin) från IPSEN (hämtad 2019-09-02).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Fass miljöinformation för Gonapeptyl 

Fass miljöinformation för Gonapeptyl (triptorelin) från Ferring (hämtad 2019-09-02).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-02 Helena Ramström] Finns Fass-info från Ferring och Ipsen. Den senare har utöver undantagen också om att triptorelin bör betraktas som bioliskt aktiv. Ingen assessment report. Ändrat Undantagen till Se nedan. Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 resp. datum för miljörisk från 2014-01-01 till 2019-09-02. [Siv Martini 2016-03-31] Gonadotropinfrisättande hormonanalog.