Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tropisetron

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 3* T 3 Risk Kan ej uteslutas

Avregistrerat i Sverige. Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-06-14. Tagit bort Fick et al-artikeln enligt referensgruppen. Ändrat B=0 tillbaka till B=3 osäkert. [Helena Ramström 2018-11-06] Avregistrerat läkemedel. Ingen assessment report. Hittar ingen "gammal" Fass-info i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. Inget i några mätrapporter. Finns med i artikeln Fick et al 500 pharmaceuticals 2010. Ändrat B=3 osäkert till B=0 med anledning av artikeln Fick et al pharmaceuticals 2010.