Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Turoktokog alfa

Sammanfattning

Turoktokog alfa är en polypeptid.

 

Miljörisk. Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapport och Fass.

Detaljerad information

Utredningsrapport

Utredningsrapport för NovoEight (turoktokog alfa) 19 September 2013, EMA/612026/2013.

"Turoctocog alfa is a recombinant human coagulation factor VIII and once activated by thrombin cleavage the resulting rFVIIIa has the same structure as endogenous FVIIIa. According to the European Medicines Agency Guideline “Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use”, an environmental risk assessment is not required for proteins."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för NovoEight från Novo Nordisk (hämtad 2023-10-04).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

"Turoctocog alfa is a polypeptide and thereby exempted from the guideline. Consequently, an environmental risk assessment of the drug is not required."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm