Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Urofollitropin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan inte uteslutas

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-06-14). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

HR 2019-06-14. Finns ingen Fass-info eller assesmment report. Inte i några mätrapporter. Ändrat undantagen till kan inte uteslutas och att info saknas på Fass.se. Datum för miljörisk ändrad från 2010-01-01 till 2019-06-14.