Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ursodeoxicholsyra

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att ursodeoxicholsyra är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Ursodeoxicholsyra har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att ursodeoxicholsyra är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av ursodeoxicholsyra kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ursofalk (ursodeoxicholsyra) från Vifor Pharma (hämtad 2024-02-01).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An experimentally derived log P of 3,0 (unknown method) ... indicates that ursodeoxycholic acid has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av ursodeoxicholsyra kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm