Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valaciklovir

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Valtrex (valaciklovir) (hämtad 2019-02-08).

"Valaciclovir is a pro-drug which is fully metabolised to the active pharmaceutical ingredient Aciclovir. As a result this assessment is based on aciclovir."

Fara

Persistens: "Hydrolysis: Half-life, pH 7 > 1 year (TAD 3.09). Photolysis: Half-life, pH 7 = 3.5 hours (TAD 3.10). Aciclovir is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Aciclovir is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Pcalc = -1,55.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC 10 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,0019 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-02-14] T = 0 och asterisk, tagit bort asterisken. [Helena Ramström 2019-02-08] Finns Fass-info från GSK. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Ändrat riskbedömt 2013 till 2016. Ändrat T = 1 till T = 0 och asterisk.