Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valaciklovir

Sammanfattning

Persistens. Valaciklovir är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Valaciklovir har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Valaciklovir har låg kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av valaciklovir (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.


Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Valtrex (valaciklovir) (hämtad 2022-11-29).

"Valaciclovir is a pro-drug which is fully metabolised to the active pharmaceutical ingredient Aciclovir. As a result this assessment is based on aciclovir."

Fara

Persistens: "Biotic degradation. Ready degradability: 0.7% degradation in 28 days (TAD 3.11) ... Inherent degradability: 100% primary (loss of parent) degradation in 14 days (OECD 302B). Hydrolysis: Half-life, pH 7 > 1 year (TAD 3.09). Photolysis: Half-life, pH 7 = 3.5 hours (TAD 3.10). Aciclovir is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Aciclovir is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Pcalc = -1,55.

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC > 10 000 mikrog/L. Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,00244 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm