Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vankomycin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att vankomycin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att vankomycin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att vankomycin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av vankomycin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för vankomycin (2024-01-24). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

 

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm