Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vardenafil

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

 

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Uppgifterna om fara och risk, med undantag för B, baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2018-11-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Underliggande data för B kommer från artikeln Fick J et al. 2010.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Levitra (vardenafil) (hämtad 2011-05-16).

Fara

Persistens: "The study was performed according to Council Dir. 92/69/EEC, C.4-E (Closed bottle test).The test substance was incubated in aqueous solutions for 28 days it. Additionally, a reference substance was tested as control. Additional vessels without any test or reference substance were used as blank (control). The biological degradation of the test and reference substances was evaluated by the decrease of dissolved oxygen in the solutions. No degradation of the test substance was observed."

Bioackumulation: Log Pow = 3,2.

Akut toxicitet: Finns data för 1 trofinivå för kräftdjur (Daphnia magna) 2 800 mikrog/L.

Risk

"Tillgängliga ekotoxikologiska data utesluter inte risk för miljöpåverkan."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm