Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vareniklin

Sammanfattning

Persistens. Vareniklin bryts ned långsamt i miljön.

Bioackumulering. Vareniklin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Vareniklin har mycket hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av vareniklin (försäljningsdata Sverige 2020) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Scientific discussion

Scientific discussion för Champix (vareniklin) 11/10/2006.

Fara

Persistens: Saknas data. "Varenicline did not meet the criteria for PBT/PvBv substances."

Bioackumulation: Saknas data. "Varenicline did not meet the criteria for PBT/PvBv substances."

Kronisk toxicitet: Finns data för NOEC för 1 trofinivå, kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) 0,003 mg/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, är från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 0,01 mikrog/L.

PEC/PNEC = 0,03 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Champix (vareniklin) från Pfizer (hämtad 2023-03-15).

Fara

Persistens: "As the total system DT50 value (water-sediment transformation simulation, OECD 308) was calculated to <120 days, it corresponds to the degradation phrase ”varenicline is slowly degraded in the environment."

Bioackumulation: Log Dow vid pH 7 = -0,817. Since log Dow < 4 at 7, varenicline has low potential for bioaccumulation.

Kronisk toxicitet: Finns data för för 3 trofinivåer, känsligast kräftdjur (Ceriodaphnia Dubia) "7-day NOEC of 2.7 mikrog/L."

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige år 2020. PEC/PNEC = 0,00077 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm