Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vedolizumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Entyvio (vedolizumab) 20 March 2014, EMA/CHMP/676643/2013.

"Vedolizumab is a sequence of amino acids and a protein and in accordance with the CHMP guideline on the environmental risk assessment (EMEA/CHMP/SWP/4447/00) is exempted from testing because of the chemical structure."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Entyvio från Takeda Pharma (hämtad 2020-01-21).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm