Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Verapamil

Fara 4* P 3* B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm