Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vildagliptin

Sammanfattning

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm