Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zinksulfat

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm