Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zoledronsyra

Sammanfattning

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-04-18] OBS Ny klassificering ej pot längre. kanske även annan ändring. Hur kan det plötsligt inte vara pot??? Vi har kvar P=3 så länge, men uppdataerar riskklassificieringsår=Samma risk som tidigare