Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zoledronsyra

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att zoledronsyra är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att zoledronsyra bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att zoledronsyra är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av zoledronsyra kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.


Denna sammanfattande information kommer från Fass. Tillverkaren Pfizer har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zoledronic Acid Hospira från Pfizer (hämtad 2023-03-01).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av zoledronsyra kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Utredningsrapporter

Det finns utredningsrapporter med miljöinformation för Zoledronic acid Teva, Zoledronic acid Actavis, Zoledronic Acid Hospira, Zoledronic Acid Accord och Zoledronic acid medac med liknande information. Följande information är från Zoledronic Acid Accord, 21 November 2013 EMA/806574/2013. "No Environmental Risk Assessment was submitted. This was justified by the applicant as the introduction of Zoledronic Acid Accord manufactured by Accord Healthcare Limited is considered unlikely to result in any significant increase in the combined sales volumes for all zoledronic acid containing products and the exposure of the environment to the active substance. Thus, the ERA is expected to be similar and not increased." Ingen miljöinformation om zoledronsyra har dock återfunnits på EMA:s webbplats (2023-03-01).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm