Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zolmitriptan

Sammanfattning

Persistens. Zolmitriptan bryts ned i miljön.

Bioackumulering. Zolmitriptan har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Zolmitriptan har måttlig kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av zolmitriptan (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.


Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zomig (zolmitriptan) från Grunenthal Sweden (hämtad 2023-02-06).

Fara

Persistens: "In this case, the total system half-life was not reported; however, as detailed above, the report shows that total amount of radioactivity, attributable to zolmitriptan in the water and sediment extract combined, is <50% after 14d in both the high- and low- organic carbon test systems. The Fass.se guidance indicates that the persistence criteria should be based on loss of parent material and therefore both water/sediment systems would fulfil the <32d DT50 criteria." Se vidare Fass-texten.

Bioackumulation: Log D vid pH 7 = -1,29.

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Pimephales promelas) NOEC 1000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,0000115 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm