Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zolpidem

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om peristens, bioackumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från rapporten från Goodpoint.

Persistens. Zolpidem är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Zolpidem har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Zolpidem har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Zolpidem är dåligt undersökt, men befintliga data tyder på låg miljörisk.

Detaljerad information

Zolpidem är ett bensodiazepinliknande sömnmedel. Benzodiazepinen oxazepam har visats påverka fiskars beteende vilket kan ge möjliga effekter på den ekologiska balansen. Ytterligare forskning pågår.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Stilnoct (zolpidem) från Sanofi AB (hämtad 2021-10-27).

Fara

Persistens: "Ready biodegradability: Test showed 30 % degradation in 28 days. (OECD 301). Zolpidem fails to pass the criteria for ready and inherent biodegradability. The phrase: "Zolpidem is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: "Log P = 1.2 at neutral pH (estimated)."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Danio rerio) "33 d (mortality)" = 253 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,011 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint

Dåligt undersökt, men befintliga data tyder på låg miljörisk.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Zolpidem har hittats i renat avloppsvatten inom Region Stockholm.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm