Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zopiklon

Information

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Fass miljöinformation

Nedan anges Fara och Risk enligt data från Fass miljöinformation för Imovane (zopiklon) (hämtad 2018-06-15).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "log Kow of 1.54 (unknown method)."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av zopiklon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Rapport Goodpoint 2016

Zopiklon är dåligt undersökt, men ingen befintlig data tyder på hög risk för miljöpåverkan i svenska vattendrag. Substansen har låg potential för att bioackumuleras. Referens Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-21] P = 3* och T = 3* ändrat till "-" för båda eftersom data saknas. [Helena Ramström 2018-06-15] Har tagit bort denna referens då jag inte hittade något om zopiklon utöver försäljningsdata: Läkemedelsverket, Medical Products Agency. Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter 2004 https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/040824_miljouppdraget-rapport.pdf Ändrat T från 2 till 3 eftersom data saknas. [Siv Martini 2015-11-18] OBS ändrat PBT. B=0 referens Meda 2015-11-18. Övrigt (ej publicering) Risk och B från Meda. P och T från Läkemedelsverket. 2018-06-15. Jag hittar inte P och T från LV. Har tittat i referensen Läkemedelsverket, Medical Products Agency. Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter 2004 https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/040824_miljouppdraget-rapport.pdf som jag nu har tagit bort.