Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zopiklon

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Det kan inte uteslutas att zopiklon är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Zopiklon har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att zopiklon är toxiskt, då data saknas.
Risk. Se utredningen från Goodpoint.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Imovane (zopiklon) från Meda (hämtad 2021-06-29).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Kow of 1.54 (unknown method)."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av zopiklon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Tillverkaren har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Rapport Goodpoint 2016

Zopiklon är dåligt undersökt, men ingen befintlig data tyder på hög risk för miljöpåverkan i svenska vattendrag. Substansen har låg potential för att bioackumuleras.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-29] Fass-info finns från Meda. Ingen utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2019-01-21 till 2021-06-29 och datum för miljörisk 2015-01-01 till 2016-11-01. [Helena Ramström 2019-01-21] P = 3* och T = 3* ändrat till "-" för båda eftersom data saknas. [Helena Ramström 2018-06-15] Har tagit bort denna referens då jag inte hittade något om zopiklon utöver försäljningsdata: Läkemedelsverket, Medical Products Agency. Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter 2004 https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/040824_miljouppdraget-rapport.pdf Ändrat T från 2 till 3 eftersom data saknas. [Siv Martini 2015-11-18] OBS ändrat PBT. B=0 referens Meda 2015-11-18. Övrigt (ej publicering) Risk och B från Meda. P och T från Läkemedelsverket. 2018-06-15. Jag hittar inte P och T från LV. Har tittat i referensen Läkemedelsverket, Medical Products Agency. Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter 2004 https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/040824_miljouppdraget-rapport.pdf som jag nu har tagit bort.