Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zuklopentixol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att zuklopentixol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att zuklopentixol bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att zuklopentixol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av zuklopentixol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för zuklopentixol (2024-04-26). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm