Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zuklopentixol

Sammanfattning

Fara - P - B 3 T - Risk Kan ej uteslutas

 

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-02-08). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cisordinol (zuklopentixol) (hämtad 2018-10-10).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Log Kow = 4.3 (predicted value)."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av zuklopentixol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm